2022-Sustainable Industrial Processing Summit
SIPS2022 Volume 19 Intl. Symp on Technological Innovations in Medicine and Covid19 and Infectious Diseases

Editors:F. Kongoli, F. Murad, T. Yoshikawa, S. Waldman, J. Ribas, S. Hirano, D. Joseph, R. Guerrant, W. Petri, H. Inufusa, H. Yedoyan, S. Heysell.
Publisher:Flogen Star OUTREACH
Publication Year:2022
Pages:130 pages
ISBN:978-1-989820-70-4(CD)
ISSN:2291-1227 (Metals and Materials Processing in a Clean Environment Series)
CD-SIPS2022_Volume1
CD shopping page

  How to Prevent Coronavirus, SARS-CoV-2: A Brief Note

  Subhasis Samanta1; Janmajoy Banerjee2; Ranabir Chanda3;
  1BINAYAK MULTI-SPECIALTY HOSPITAL, SINTHEE, KOLKATA, WEST BENGAL, INDIA, Kolkata, India; 2GITANJALI COLLEGE OF PHARMACY, BIRBHUM, WEST BENGAL, Birbhum, India; 3SANA COLLEGE OF PHARMACY, Kodad, India;
  Type of Paper: Regular
  Id Paper: 130
  Topic: 68

  Abstract:

  A novel human virus called coronavirus, SARS-CoV-2 caused the disease named COVID-19 has become a pandemic disease. It causes severe respiratory tract infections in humans. It is transmitted from human to human within a incubation times between two to ten days. It is spread via droplets, contaminated hands or surfaces. In this presentation we would like to discuss about the methods of prevention against coronavirus, SARS-CoV-2.

  Keywords:

  Development; Health; Coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, Method of Prevention

  References:

  References
  1. Qun Li, M.Med., Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S.M. Leung, Eric H.Y. Lau, Jessica Y. Wong, Xuesen Xing, Nijuan Xiang, Yang Wu, Chao Li, Qi Chen, Dan Li, Tian Liu, Jing Zhao, Man Liu, Wenxiao Tu, Chuding Chen, Lianmei Jin, Rui Yang, Qi Wang, Suhua Zhou, Rui Wang, Hui Liu, Yinbo Luo, Yuan Liu, Ge Shao, Huan Li, Zhongfa Tao, Yang Yang, Zhiqiang Deng, Boxi Liu, Zhitao Ma, Yanping Zhang, Guoqing Shi, Tommy T.Y. Lam, Joseph T. Wu, George F. Gao, Benjamin J. Cowling, Bo Yang, Gabriel M. Leung, Zijian Feng,. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia., The new England journal of medicine., 2020, 382(13):1199-1207.
  2. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang†, Bin Cao., Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.,
  Lancet. 2020;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
  3. Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Peihua Niu, Faxian Zhan, Xuejun Ma, Dayan Wang, Wenbo Xu, Guizhen Wu, George F. Gao, Wenjie Tan., A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019., The New England Journal of Medicine.,2020, 382(8): 727-733.
  4. Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu, Yuhai Bi, Xuejun Ma, Faxian Zhan, Liang Wang, Tao Hu, Hong Zhou, Zhenhong Hu, Weimin Zhou, Li Zhao, Jing Chen, Yao Meng, Ji Wang, Yang Lin, Jianying Yuan, Zhihao Xie, Jinmin Ma, William J Liu, Dayan Wang, Wenbo Xu, Edward C Holmes, George F Gao, Guizhen Wu, Weijun Chen, Weifeng Shi, Wenjie Tan., Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.,
  Lancet. 2020; 395 (10224):565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
  5. Circular distributed by Ministry of Rural Development, Government of India., D.O. No. J-18046/04/2020RSETI.
  6. https://www.mygov.in/covid-19.
  7. Abdul Hafeez, Shmmon Ahmad, Sameera Ali Siddqui,1Mumtaz Ahmad, Shruti Mishra., A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis, Treatments and Prevention., Eurasian Journal of Medicine and Oncology., 2020, 4(2):116–125.
  8. Amanda Capritto How to protect yourself from the coronavirus March 19, 2020. https://www.cnet.com/how-to/how-toprotect- yourself-from-coronavirus/
  9. Akanksha Srivastava., COVID-19: Herbs that Strengthen Your Immunity System., Outlook Poshan., https://poshan.outlookindia.com/story/poshan-news-covid-19-herbs-that-strengthen-your-immune-system/350819.

  Cite this article as:

  Samanta S, Banerjee J, Chanda R. (2022). How to Prevent Coronavirus, SARS-CoV-2: A Brief Note. In F. Kongoli, F. Murad, T. Yoshikawa, S. Waldman, J. Ribas, S. Hirano, D. Joseph, R. Guerrant, W. Petri, H. Inufusa, H. Yedoyan, S. Heysell. (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS2022 Volume 19 Intl. Symp on Technological Innovations in Medicine and Covid19 and Infectious Diseases (pp. 129-130). Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach